Sulzer Onderdeelnummeraanduiding

1. Aanduiding van het onderdeelnummer van de Sulzer eindzuigpomp

1
2. Artikelnummers van modules
De levering kan het volledige pompproduct (PUPR.0) en/of pompreserveonderdelen omvatten.De installatieklare pompunit is onderverdeeld in de volgende modules: pomp (PUMP.0), montage (ASSE.0), aandrijfunit (DRUN.0), meetinstrumentatie (MEIN.0) en extern ontgassingssysteem (DESY.0 ).De pomp (PUMP.0) is onderverdeeld in de volgende modules: wet end (WEEN.1), afdichtingsunit (SEUN.2) en lagerunit (BEUN.3).De montage is onderverdeeld in de volgende modules: afdichtingswaterapparatuur (SWEQ.4), koppeleenheid (COUN.5) en grondplaat (BAPL.6).De aandrijfeenheid (DRUN.0) is verdeeld in twee delen: motor (DRMO) en frequentieomvormer (FRCO).
3. Artikelnummers van onderdelen, aansluitingen en documenten
Onderdelen, die een onderdeelnummer hebben dat bestaat uit een drie-/viercijferig nummer plus twee cijfers na een punt.Het eerste cijfer na de punt geeft het nummer van de betreffende aflevereenheid of module weer, terwijl het tweede cijfer onderdelen van hetzelfde type van elkaar onderscheidt.In het onderdeelnummer wordt het eerste cijfer na de punt bepaald door de module.Bijvoorbeeld O-ring 412.11.Als de module veel onderdelen met dezelfde naam heeft, onderscheidt het tweede cijfer na de punt de onderdelen van elkaar.412.12 is bijvoorbeeld de tweede O-ring in het natte uiteinde (WEEN.1).Verbindingen met onderdeelnummers bestaande uit de beginletter C, een tweecijferig nummer plus twee cijfers na een punt.Het eerste cijfer na de punt geeft het nummer van de betreffende aflevereenheid of module weer, terwijl het tweede cijfer aansluitingen van hetzelfde type van elkaar onderscheidt.


Posttijd: 21 januari 2022